Ahmet Berker

Berker Berker Hukuk Bürosu’nun kurucu ve yönetici ortağı olan Av. Ahmet Berker, 1991 yılından bu yana ulusal ve uluslararası hukuk alanında faaliyet göstermektedir. 

Av. Ahmet Berker, uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki müvekkillerine başta enerji ve doğal kaynaklar hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku, bankacılık ve finans hukuku, şirket birleşme ve devralmaları, sözleşmeler hukuku konuları olmak üzere birçok farklı konuda danışmanlık hizmeti vermekte, ulusal ve uluslararası alandaki uyuşmazlıkların çözümünde gerek dava gerekse tahkim sürecinde müvekkillerini temsil etmektedir.  

Av. Ahmet Berker, ayrıca Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline kayıtlı Arabulucu’dur.

Çalışma Alanları:

Banka ve Finans Hukuku
Şirket Kuruluş, Birleşme ve Devralmaları
Dava – Tahkim ve Diğer Alternatif İhtilaf Çözümü
Deniz ve Sigorta Hukuku
Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuk

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Yüksek Lisans Programı

Dil:

Türkçe
İngilizce

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.