Serpil Yılmaz
Avukat

Serpil Yılmaz

Av. Serpil Yılmaz, mesleki hayatına 2005 yılında uluslararası alanda tanınmış bir hukuk bürosunda başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim dalı’nda Yüksek Lisans’ını 2008 tarihinde tamamlamış olan Av. Serpil Yılmaz, takiben İngiltere’de London School of Economics and Political Science’da Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında ikinci yüksek lisansını 2015 yılında tamamlamıştır.

14 yıl boyunca Kara ve Deniz Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında yoğun bir şekilde çalışmış olan Av. Serpil Yılmaz, özellikle gemilerin tutuklanması, gemi finansmanı, gemilerin ve gayrimenkullerin icra yolu ile satışı işleri ile P&I, Tekne ve Makine, Yük ve sair Sigortacılar ile yaşanan ihtilafların çözümü, İdare ve Vergi Hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Av. Serpil Yılmaz, emlak vergisine ait asgari ölçüde birim değerlerine karşı mükelleflerin dava açma hakkını ortadan kaldıran 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49. Maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası ile Bursa 2. Vergi Mahkemesi’nde dava açmış ve Anayasa Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarihli kararı ile yaklaşık 20 milyon emlak vergisi mükellefinin takdir komisyonu kararlarına karşı dava açma hakkına kavuşmasını sağlamıştır.

Çalışma Alanları:

Deniz Ticareti Hukuku
Sigorta Hukuku
İdare Hukuku
Vergi Hukuku
Ticaret Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim dalı, Yüksek Lisans
London School of Economics and Political Science, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Yüksek Lisans

Dil:

Türkçe
İngilizce

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.