Yayınlar

21 Eylül 2021
YEKDEM Son Başvuru Tarihine İlişkin Duyuru

YEKDEM Son Başvuru Tarihine İlişkin Duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) internet sitesinde ” YEKDEM Son Başvuru Tarihine İlişkin Duyuru ” yayımlanmıştır. Enerji Piyasası […]
20 Eylül 2021
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

15/09/2021 tarihli 31599 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması na Dair Tebliğ’de Değişiklik […]
20 Eylül 2021
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/4)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

15/09/2021 tarihli 31599 sayılı Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/9) 17/09/2021 tarihi itibariyle […]
2 Eylül 2021
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

02/09/2021 tarihli 31586 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayımlanarak 02/09/2021 […]
31 Ağustos 2021

İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

27/08/2021 tarihli 31581 sayılı Resmî Gazete’de 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin […]
31 Ağustos 2021
Haziran Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Ağustos Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. HD 2021/3897 E. 2021/5280 K. RG Sayı : 31561 07/08/2021 Taraflar arasındaki davarım yapılan muhakemesi sonunda, […]
26 Ağustos 2021

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi İçin Son Gün 31 Ağustos

Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere, 13/07/2021 tarihli 31540 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra […]
9 Ağustos 2021

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlerde Değişiklik

09/08/2021 tarihli 31563 sayılı Resmî Gazete’de Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de […]
9 Ağustos 2021

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler

09/08/2021 tarihli 31563 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4)’de […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.