Yayınlar

29 Temmuz 2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)

13/07/2021 tarihli 31540 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) (“Tebliğ”) yayımlanarak 13/07/2021 tarihi […]
28 Temmuz 2021

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

28/07/2021 tarihli 31551 sayılı Resmî Gazete’de Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) […]
28 Temmuz 2021

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik

27/07/2021 tarihli 31550 sayılı Resmî Gazete’de Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanarak […]
20 Temmuz 2021

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları

14/07/2021 tarihli 31541 sayılı Resmî Gazete’de Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler […]
14 Temmuz 2021

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Değişiklik

14/07/2021 tarihli 31541 sayılı Resmî Gazete’de Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Değişiklik) yayımlanmış olup […]
13 Temmuz 2021

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) ortaklıkların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin 09/06/2021 tarihli ve […]
9 Temmuz 2021

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

08/07/2021 tarihli 31535 sayılı Resmî Gazete’de Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik (“Değişiklik”) Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak 08/07/2021 tarihi […]
6 Temmuz 2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik

06/07/2021 tarihli 31533 sayılı Resmî Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanarak 06/07/2021 […]
6 Temmuz 2021

Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde Değişiklik

06/07/2021 tarihli 31533 sayılı Resmî Gazete’de Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayımlanarak 06/07/2021 tarihinde […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.