Yayınlar

1 Ekim 2021

Eylül Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD 2021/4001 E. 2021/7147 K. RG Sayı : 31585 01/09/2021 Dava ve Karar: Taraflar arasındaki menfi […]
1 Ekim 2021

SGK Tarafından Yapılacak E-Tebligata İlişkin Yönetmelik

24/09/2021 tarihli 31608 sayılı Resmî Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 01/10/2021 tarihi […]
1 Ekim 2021

KVKK’nın Aşı ve PCR Testi Kararı

KVKK’nın Aşı ve PCR Testi Kararı, resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. 28.09.2021 tarihinde, “Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı […]
23 Eylül 2021

BDDK’nın 16.09.2021 Tarihli 9811 Sayılı Kararı

BDDK’nın 16.09.2021 Tarihli 9811 Sayılı Kararı internet sitesinde yayımlanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”)’nun 16.09.2021 tarihli 9811 […]
21 Eylül 2021

YEKDEM Son Başvuru Tarihine İlişkin Duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) internet sitesinde ” YEKDEM Son Başvuru Tarihine İlişkin Duyuru ” yayımlanmıştır. Enerji Piyasası […]
20 Eylül 2021

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

15/09/2021 tarihli 31599 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması na Dair Tebliğ’de Değişiklik […]
20 Eylül 2021

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

15/09/2021 tarihli 31599 sayılı Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/9) 17/09/2021 tarihi itibariyle […]
2 Eylül 2021

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

02/09/2021 tarihli 31586 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayımlanarak 02/09/2021 […]
31 Ağustos 2021

İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

27/08/2021 tarihli 31581 sayılı Resmî Gazete’de 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.