Yayınlar

2 Temmuz 2021

Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

02/07/2021 tarihli 31529 sayılı Resmî Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair […]
1 Temmuz 2021

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/4)

01/07/2021 tarihli 31528 sayılı Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/4) 19/07/2021 tarihi […]
1 Temmuz 2021

Haziran Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 10. HD 2021/5022 E. 2021/6722 K. RG Sayı : 31522 25/06/2021 Dava, ödeme emri iptali istemine ilişkindir. […]
30 Haziran 2021

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası

14/11/2020 tarihli 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği (Yönetmelik) 01/06/2021 tarihi […]
28 Haziran 2021

Haberleşme Sektöründe Başvurucu Kimliğinin Doğrulanması Yönetmeliği

26/06/2021 tarihli 31523 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 31/12/2021 […]
28 Haziran 2021

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

26/06/2021 tarihli 31523 sayılı Resmî Gazete’de Konkordato Gider Avansı Tarifesi (“Tarife”) yayımlanarak 26/06/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşbu […]
24 Haziran 2021

İcra İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

19/06/2021 tarihli 31516 sayılı Resmî Gazete’de İcra İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  yayımlanarak 19/06/2021 […]
17 Haziran 2021

Sigortacılık Kapsamındaki Faaliyetler ve Mesafeli Sigorta Sözleşmeleri

16/06/2021 tarihli 31513 sayılı Resmî Gazete’de Sigortacılık Kapsamındaki Faaliyetler ve Mesafeli Sigorta Sözleşmeleri ile ilgili Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek […]
17 Haziran 2021

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

I-) GİRİŞ Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin yatırımlara konu edilmesi uluslararası anlamda büyük bir sorun teşkil etmekte olup, uluslararası […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.