Yayınlar

11 Haziran 2021

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

09/06/2021 tarihli 31506 sayılı Resmî Gazete’de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) […]
8 Haziran 2021

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik

04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmî Gazete’de Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 01/01/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek […]
31 Mayıs 2021

Mayıs Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararı

Yargıtay 17. HD 2020/335 E. 2021/1554 K. RG Sayı : 31493 27/05/2021 Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması […]
31 Mayıs 2021

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Değişiklik

29/05/2021 tarihli 31495 sayılı Resmî Gazete’de Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak […]
27 Mayıs 2021

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

27/05/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) […]
27 Mayıs 2021

Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlarda Değişiklik

25/05/2021 tarihli 31491 sayılı Resmî Gazete’de Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede […]
10 Mayıs 2021

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9/05/2021 tarihli 31479 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)‘te Değişiklik Yapılmasına Dair […]
4 Mayıs 2021

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik

01/05/2021 tarihli 31471 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak 01/05/2021 […]
3 Mayıs 2021

Çeklerin İbraz Sürelerinin Ertelenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7318 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.