Yayınlar

3 Mayıs 2021

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01/05/2021 tarihli 31471 sayılı Resmî Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik […]
30 Nisan 2021

Esnaf ve Sanatkarlar ve Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destek

30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete’de 29/04/2021 tarihli 3929 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararın yürürlüğe […]
30 Nisan 2021

İşten Çıkarma Yasağının Süresi Uzatılmıştır

30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete’de 29/04/2021 tarihli 3930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararın yürürlüğe […]
30 Nisan 2021

Çeklerin İbraz Süreleri İle İcra Ve İflas Takiplerini Erteleyen Düzenleme Yürürlüğe Girmiştir

30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) yayımlanarak […]
30 Nisan 2021

Nisan Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

I-GİRİŞ A-İçtihatları Birleştirme Başvurusu Av. ….. 12.09.2018 havale tarihli dilekçesi ile; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 2. Hukuk […]
26 Nisan 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır

23/04/2021 tarihli 31463 sayılı Resmî Gazete’de 22/04/2021 tarihli ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. […]
16 Nisan 2021

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

16/04/2021 tarihli 31456 sayılı Resmî Gazete’de Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 30/04/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere […]
13 Nisan 2021

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

07/04/2021 tarihli 31447 sayılı Resmî Gazete’de “Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ” (Yönetmelik) yayımlanarak […]
13 Nisan 2021

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10/04/2021 tarihli 31450 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.