Yayınlar

12 Nisan 2021

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Değişiklik

10/04/2021 tarihli 31450 sayılı Resmî Gazete’de İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak […]
9 Nisan 2021

Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

09/04/2021 tarihli 31449 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında […]
9 Nisan 2021

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nde Değişiklik

09/04/2021 tarihli 31449 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak 09/04/2021 tarihi […]
8 Nisan 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu 2021/9 Sayılı Genelgesi

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (Kurum) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 01/04/2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu 2021/9 […]
8 Nisan 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK’ya Bildirilmesi

06/04/2021 tarihli 31446 sayılı Resmî Gazete’de “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK’ya Bildirilmesi ve Kayıt Altın Alınması Hakkında Tebliğ” […]
7 Nisan 2021

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

07/04/2021 tarihli 31447 sayılı Resmî Gazete’de Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak 07/04/2021 tarihi […]
2 Nisan 2021

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti

01/04/2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına […]
1 Nisan 2021

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği ile Rüzgar veya Güneş Enerjisinde Önlisans Başvuru Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik

I-) Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01/04/2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasası […]
30 Mart 2021

Mart Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 10. HD 2020/1906 E. 2021/156 K. RG Sayı : 31425 16/03/2021 Dava ve Karar: Dava, Kurum işleminin […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.