Yayınlar

29 Mart 2021

Bankacılık Faiz Oranı Riski Yönetmeliği’nde Değişiklik

27/03/2021 tarihli 31436 sayılı Resmî Gazete’de Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine İlişkin Yönetmelikte […]
29 Mart 2021

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik

27/03/2021 tarihli 31436 sayılı Resmî Gazete’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak […]
26 Mart 2021

Yatırımcı İçin Yapılacak Yetkilendirme Başvurularında Değişiklik

26/03/2021 tarihli 31435 sayılı Resmî Gazete’de Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğ’inde (Tebliğ) Değişiklik […]
22 Mart 2021

Tasarruf Finansman Faaliyetinde Bulunanlar Hakkında Basın Duyurusu

T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun)‘na […]
18 Mart 2021

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

07/03/2021 tarihli 31416 sayılı Resmî Gazete’de Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) İle Bazı Kanunlarda Değişiklik […]
16 Mart 2021

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar

16/03/2021 tarihli 31425 sayılı Resmî Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak […]
16 Mart 2021

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik

16/03/2021 tarihli 31425 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. […]
15 Mart 2021

Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları

17/02/2021 tarihli 31398 sayılı Resmî Gazete’de Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro […]
12 Mart 2021

VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul)‘nun Veri Sorumluları Sicili (VERBİS)‘ne kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.