Yayınlar

9 Temmuz 2021

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

08/07/2021 tarihli 31535 sayılı Resmî Gazete’de Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik (“Değişiklik”) Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak 08/07/2021 tarihi […]
6 Temmuz 2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik

06/07/2021 tarihli 31533 sayılı Resmî Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanarak 06/07/2021 […]
6 Temmuz 2021

Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde Değişiklik

06/07/2021 tarihli 31533 sayılı Resmî Gazete’de Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayımlanarak 06/07/2021 tarihinde […]
2 Temmuz 2021

Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

02/07/2021 tarihli 31529 sayılı Resmî Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair […]
1 Temmuz 2021

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/4)

01/07/2021 tarihli 31528 sayılı Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/4) 19/07/2021 tarihi […]
1 Temmuz 2021

Haziran Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 10. HD 2021/5022 E. 2021/6722 K. RG Sayı : 31522 25/06/2021 Dava, ödeme emri iptali istemine ilişkindir. […]
30 Haziran 2021

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası

14/11/2020 tarihli 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği (Yönetmelik) 01/06/2021 tarihi […]
28 Haziran 2021

Haberleşme Sektöründe Başvurucu Kimliğinin Doğrulanması Yönetmeliği

26/06/2021 tarihli 31523 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 31/12/2021 […]
28 Haziran 2021

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

26/06/2021 tarihli 31523 sayılı Resmî Gazete’de Konkordato Gider Avansı Tarifesi (“Tarife”) yayımlanarak 26/06/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşbu […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.