Yayınlar

2 Nisan 2021

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti

01/04/2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına […]
1 Nisan 2021

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği ile Rüzgar veya Güneş Enerjisinde Önlisans Başvuru Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik

I-) Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01/04/2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasası […]
30 Mart 2021

Mart Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 10. HD 2020/1906 E. 2021/156 K. RG Sayı : 31425 16/03/2021 Dava ve Karar: Dava, Kurum işleminin […]
29 Mart 2021

Bankacılık Faiz Oranı Riski Yönetmeliği’nde Değişiklik

27/03/2021 tarihli 31436 sayılı Resmî Gazete’de Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine İlişkin Yönetmelikte […]
29 Mart 2021

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik

27/03/2021 tarihli 31436 sayılı Resmî Gazete’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak […]
26 Mart 2021

Yatırımcı İçin Yapılacak Yetkilendirme Başvurularında Değişiklik

26/03/2021 tarihli 31435 sayılı Resmî Gazete’de Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğ’inde (Tebliğ) Değişiklik […]
22 Mart 2021

Tasarruf Finansman Faaliyetinde Bulunanlar Hakkında Basın Duyurusu

T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun)‘na […]
18 Mart 2021

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

07/03/2021 tarihli 31416 sayılı Resmî Gazete’de Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) İle Bazı Kanunlarda Değişiklik […]
16 Mart 2021

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar

16/03/2021 tarihli 31425 sayılı Resmî Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.