Yayınlar

11 Aralık 2020

Bankaların Destek Hizmeti

11/12/2020 tarihli 31331 sayılı Resmî Gazete’de Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak […]
10 Aralık 2020

Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

10/12/2020 tarihli 31330 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında […]
4 Aralık 2020

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi

04/12/2020 tarihli 31324 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) […]
4 Aralık 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı

04/12/2020 tarihli 31324 sayılı Resmî Gazete’de 03/12/2020 tarihli ve 9760 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı yayımlanarak […]
3 Aralık 2020

7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

5 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)’ye sunulan 7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda […]
3 Aralık 2020

İşveren Teşviklerinin Uzatılmasına İlişkin Kararlar

02/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10’uncu, 19’uncu ve 26’ıncı maddelerindeki […]
3 Aralık 2020

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularının Uzatılması Kararı

01/12/2020 tarihli 31321 sayılı Resmî Gazete’de 30/11/2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar yayımlanmıştır ve anılan […]
3 Aralık 2020

Yeniden Değerleme Oranının Tespitine İlişkin Karar

28/11/2020 tarihli 31318 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile yeniden değerleme oranının […]
3 Aralık 2020

Aktif Rasyo Hesaplamasının Kaldırılmasına İlişkin Karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Aktif Rasyo Hesaplamasının Kaldırılmasına İlişkin Karar ( 24/11/2020 tarihli 9271 sayılı […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.