Yayınlar

3 Aralık 2020

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayımlanmıştır

24/11/2020 tarihli 31314 sayılı Resmî Gazete’de Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır. Anılan tarife […]
3 Aralık 2020

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Tebliğ

28/11/2020 tarihli 31318 sayılı Resmî Gazete’de “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)” yayımlanarak yayımı […]
3 Aralık 2020

İYS Tarihlerinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru

T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)‘ne ilişkin 30/11/2020 tarihli basın duyurusu Bakanlık internet […]
3 Aralık 2020

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

27/11/2020 tarihli Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2020/17) yayımlanmıştır. Tebliğ 11/12/2020 tarihinden itibaren […]
18 Kasım 2020

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun) 17/11/2020 tarihli 31307 sayılı Resmî Gazete’de […]
18 Kasım 2020

YEK Belgelendirilmesi ve Desteklenmesinde Değişiklik

14/11/2020 tarihli 31304 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik […]
30 Ekim 2020

Kâr Dağıtım Sınırlamalarının Süresi Uzatılmıştır

28/10/2020 tarihli, 31288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına […]
30 Ekim 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı Resmî Gazete’de 26/10/2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. […]
30 Ekim 2020

İşten Çıkarma Yasağının Süresi Uzatılmıştır

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı Resmî Gazete’de 26/10/2020 tarihli ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar ile […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.