Yayınlar

24 Şubat 2021

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

24/02/2021 tarihli Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/2) yayımlanmıştır. Tebliğ 19/02/2021 tarihinden itibaren […]
23 Şubat 2021

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması

20/02/2021 tarihli 31401 sayılı Resmî Gazete’de Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ)‘ de Değişiklik […]
23 Şubat 2021

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

20/02/2021 tarihli 31401 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması  Dair Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik […]
23 Şubat 2021

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

20/02/2021 tarihli 31401 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak yayımı […]
19 Şubat 2021

32 Sayılı Kararda Değişiklik Kararı

19/02/2021 tarihli 31390 sayılı Resmî Gazete’de 18/02/2021 tarihli 3557 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda […]
19 Şubat 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır

19/02/2021 tarihli 31400 sayılı Resmî Gazete’de 18/02/2021 tarihli ve 3550 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. […]
9 Şubat 2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

09/02/2021 tarihli 31390 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525) (Tebliğ) yayımlanarak yayımı tarihi […]
8 Şubat 2021

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (Tebliğ)‘ne ilişkin 05/02/2021 tarihli basın duyurusu Kurul […]
4 Şubat 2021

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

03/02/2021 tarihli 31384 sayılı Resmî Gazete’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.