Yayınlar

24 Eylül 2020

Hakem Ücret Tarifesi Yayımlanmıştır

24/09/2020 tarihli 31254 sayılı Resmî Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Hakem Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.   1-) Tarife uyarınca, […]
24 Eylül 2020

HMK Gider Avansı ve Tanık Ücreti Tarifeleri Yayımlanmıştır

24/09/2020 tarihli 31254 sayılı Resmî Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Gider Avansı Tarifesi ve Tanık Ücret Tarifesi yayımlanmıştır. […]
23 Eylül 2020

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 23/09/2020 tarihli 31253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayımı […]
22 Eylül 2020

Rüzgar Enerjisine Dayalı Ön Lisans Başvuruları Ertelendi

22/09/2020 tarihli 31252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 10/09/2020 tarihli 9534 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul […]
21 Eylül 2020

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim

18/09/2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete’ de “ Yenilenebilir Enerji Kaynakları na Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin […]
18 Eylül 2020

Borsa İstanbul Esaslarında Değişiklik

‘’Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ 18/09/2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete’de […]
18 Eylül 2020

Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtım Sınırlaması 3 Ay Süreyle Uzatılmıştır

18/09/2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete’de 17/09/2020 tarihli 2948 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan karar ile […]
11 Eylül 2020

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1), 11/09/2020 tarihli 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. […]
7 Eylül 2020

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Şirket Ve Limited Şirket Karşılaştırması

I.GİRİŞ  Şirketlerin kuruluş süreçlerinde, şirketin türünün ihtiyaca uygun şekilde belirlenmesi son derece önemlidir.  Zira, 6102 sayılı Türk Ticaret […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.