Yayınlar

1 Şubat 2021

Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Kararlaştırılması

30/01/2021 tarihli 31380 sayılı Resmî Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: […]
1 Şubat 2021

Ocak Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. HD 2020/3254 E. 2020/5432 K. RG Sayı : 31362 12/01/2021 Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi […]
25 Ocak 2021

Bankaların Sorumlu Oldukları Ödeme Tutarı Artırılmıştır

25/01/2021 tarihli 31375 sayılı Resmî Gazete’de “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine […]
18 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

15/01/2021 tarihli 31365 sayılı Resmî Gazete’de Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (Tebliğ) yayımlanarak 15/01/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe […]
13 Ocak 2021

Nakdi Ücret Desteği Asgari Ücret Oranında Artırılmıştır

13/01/2021 tarihli 31363 sayılı Resmî Gazete’de 12/01/2021 tarihli 3423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar ile […]
11 Ocak 2021

2021 Yılında Uygulanacak KVKK İdari Para Cezaları

28/11/2020 tarihli 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca […]
7 Ocak 2021

Kâr Payı Dağıtımı Sınırlaması Sona Ermiştir

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17/04/2020 tarihli 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal […]
7 Ocak 2021

Çeklerde İbraz Yasağının Süresi Uzatılmıştır

31/12/2020 tarihli 31351 sayılı Resmî Gazete’de 29/12/2020 tarihli “7262/26 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” […]
4 Ocak 2021

Mal ve Hizmet Tedarikinde Temerrüt Faizi

02/01/2021 tarihli 31352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Merkez […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.