Yayınlar

11 Mart 2021

İşten Çıkarma Yasağının Süresi Uzatılmıştır

09/03/2021 tarihli 31418 sayılı Resmî Gazete’de 08/03/2021 tarihli ve 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar […]
11 Mart 2021

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

06/03/2021 tarihli 4686 sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 15/03/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek […]
10 Mart 2021

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nde Değişiklik

06/03/2021 tarihli 31415 sayılı Resmî Gazete’de “KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) ” yayımlanarak yayım […]
3 Mart 2021

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlerde Değişiklik

01/03/2021 tarihli 31410 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4)’de […]
26 Şubat 2021

Şubat Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

T.C. Yargıtay Büyük Genel Kurulu 2018/4 E. 2020/2 K. RG Sayı : 31386 05/02/2021 I. GİRİŞ A. İÇTİHATLARI […]
24 Şubat 2021

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

24/02/2021 tarihli Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/2) yayımlanmıştır. Tebliğ 19/02/2021 tarihinden itibaren […]
23 Şubat 2021

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması

20/02/2021 tarihli 31401 sayılı Resmî Gazete’de Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ)‘ de Değişiklik […]
23 Şubat 2021

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

20/02/2021 tarihli 31401 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması  Dair Yönetmelikte (Yönetmelik) Değişiklik […]
23 Şubat 2021

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

20/02/2021 tarihli 31401 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak yayımı […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.