Yayınlar

30 Ekim 2020

Kâr Dağıtım Sınırlamalarının Süresi Uzatılmıştır

28/10/2020 tarihli, 31288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına […]
30 Ekim 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı Resmî Gazete’de 26/10/2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. […]
30 Ekim 2020

İşten Çıkarma Yasağının Süresi Uzatılmıştır

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı Resmî Gazete’de 26/10/2020 tarihli ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar ile […]
28 Ekim 2020

Revize Edilen Tahkim Kuralları

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’na bağlı Uluslararası Tahkim Mahkemesi, tahkim kurallarını revize ettiğini açıklamıştır. ICC Yönetim Kurulu’nun 6 Ekim’de […]
15 Ekim 2020

Döviz Endeksli Sözleşme Bedelleri

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (BAKANLIK) ait internet sitesinde, Türkiye’de yerleşik kişilerin birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli […]
14 Ekim 2020

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Esaslarında Düzenleme

09/10/2020 tarihli 31269 sayılı Resmî Gazete’de ‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.e)’ […]
9 Ekim 2020

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Değişiklik

09/10/2020 tarihli 31269 sayılı Resmî Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak […]
30 Eylül 2020

Tevkifat Oranlarında Değişiklik

30/09/2020 tarihli 31260 sayılı Resmî Gazete’de 29/09/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle […]
30 Eylül 2020

Döviz ve Altın Alımlarında BSMV Düşürüldü

30/09/2020 tarihli 31260 sayılı Resmî Gazete’de 29/09/2020 tarihli ve 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.