Yayınlar

28 Mayıs 2020

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28/05/2020 tarihli 31138 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında […]
25 Mayıs 2020

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Uzaktan Çalışma Modeli

4857 sayılı iş kanunu kapsamındaki uzaktan çalışma modeliyle Corona Virüs salgınının ticari hayatta meydana getirdiği etkilerin değerlendirilmesi gereken […]
21 Mayıs 2020

Banka Çağrı Merkezleri Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

20/05/2020 tarihli 31132 sayılı Resmî Gazete’de Banka Çağrı Merkezleri Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe […]
20 Mayıs 2020

Yönetici Ortağımız Av. Ahmet Berker Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası için “Corona Virüs Salgınının Eser Sözleşmelerine Etkisi” başlıklı bir makale hazırlamıştır

Hukuk Büromuzun Yönetici Ortaği Av. Ahmet Berker, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası için “Corona Virüs Salgınının Eser Sözleşmelerine […]
20 Mayıs 2020

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Uzaktan Çalışma Modeli

Corona Virüs salgınının ticari hayatta meydana getirdiği etkilerin değerlendirilmesi gereken bir boyutu da şirketlerin çalışanlarıyla olan ilişkileridir. Salgın […]
18 Mayıs 2020

Şirketlerin 2019 Yılı Kar Dağıtımı Hakkında Tebliğ

17/05/2020 tarihli 31130 sayılı Resmî Gazete’de 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve […]
15 Mayıs 2020

AVM’lerde COVID-19 Tedbirleri

İstanbul Valiliği İl Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 11/05/2020 tarihinde Alışveriş Merkezlerine yönelik Koronavirüs tedbirleri yayımlanmıştır. Alınması gereken önlemler […]
15 Mayıs 2020

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15/05/2020 tarihli 31128 sayılı Resmi Gazetede Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yayım tarihi itibariyle […]
13 Mayıs 2020

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

09/05/2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.