Yayınlar

31 Ocak 2022

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Müşterinin Tanınması Yükümlülüğü

Günümüz dünyasında ülke ekonomilerinin ve finansal dengelerin her geçen gün değişmesi, yeni malvarlığı değerlerinin yatırımlara konu edilmesine ve […]
26 Ocak 2022

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3)

22/01/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu […]
19 Ocak 2022

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18/01/2022 tarihli ve 31723 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair […]
30 Aralık 2021

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı

30/12/2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı tarafından 24/12/2021 tarihli ve 2021/562 numaralı […]
30 Aralık 2021

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/12/2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına […]
29 Aralık 2021

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), […]
29 Aralık 2021

Aralık Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. HD 2021/9607 E. 2021/13681 K. RG Sayı: 31686 11/12/2021 Dava ve Karar: Davacı ….. adına Av. […]
24 Aralık 2021

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/15)

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına […]
24 Aralık 2021

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.