Yayınlar

22 Aralık 2021

2022 Yılı İçin Belirlenen Vergi, Harç ve Ceza Miktarları

27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile duyurulan […]
17 Aralık 2021

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

16/12/2021 tarihli 31691 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak […]
1 Aralık 2021

İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler

30/11/2021 tarihli 31675 sayılı Resmî Gazete’de İcra İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik”) 30/11/2021 […]
1 Aralık 2021

Kasım Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 4. HD 2021/17031 E. 2021/4263 K. RG Sayı : 31647 02/11/2021 Davacı … Nakliyat ve Dış Ticaret […]
30 Kasım 2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)

 27/11/2021 tarihli 31672 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) (“Tebliğ”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ […]
18 Kasım 2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18/11/2021 tarihli 31663 sayılı Resmî Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik […]
15 Kasım 2021

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13/11/2021 tarihli 31658 sayılı Resmî Gazete’de Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik […]
15 Kasım 2021

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13/11/2021 tarihli 31658 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) […]
9 Kasım 2021

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

09/11/2021 tarihli Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/10) yayımlanmıştır. Tebliğ 28/10/2021 tarihinden […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.