Yayınlar

25 Şubat 2022

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi

01/02/2022 tarihli 31737 sayılı Resmî Gazete’de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de […]
18 Şubat 2022

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik

18/02/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 01/03/2022 tarihinde […]
6 Şubat 2022

Ocak Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD 2021/ 4311 E. 2021/9394 K. RG Sayı: 31710 05/01/2022 Taraflar arasındaki Tüketici Hakem Heyeti Kararının […]
6 Şubat 2022

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29/01/2022 tarihli 31734 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) […]
6 Şubat 2022

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/01/2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazete’de, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair […]
6 Şubat 2022

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

11/01/2022 tarihli 31716 sayılı Resmî Gazete’de Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti […]
6 Şubat 2022

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/1)

11/01/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete’de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: […]
6 Şubat 2022

Yenilenmiş Ürünlerin Satışına İlişkin Hukuki Düzenleme

Yenilenmiş ürünlerin satışına ilişkin hukuki düzenleme ve günümüz dünyasında teknolojinin her geçen gün hızlanarak gelişmesi, tüketimi de beraberinde […]
6 Şubat 2022

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

02/01/2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmî Gazete’de, Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.