Yayınlar

26 Ağustos 2021

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi İçin Son Gün 31 Ağustos

Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere, 13/07/2021 tarihli 31540 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra […]
9 Ağustos 2021

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlerde Değişiklik

09/08/2021 tarihli 31563 sayılı Resmî Gazete’de Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de […]
9 Ağustos 2021

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler

09/08/2021 tarihli 31563 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4)’de […]
9 Ağustos 2021

Uluslararası Banka Hesap Numarası Tebliği’nde Değişiklik

05/08/2021 tarihli 31559 sayılı Resmî Gazete’de Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2008/6) (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair […]
3 Ağustos 2021

Yerli Aksam Yönetmeliği’nde Değişiklik

Yerli Aksam Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayımlanarak 29/07/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in yerli aksam destek […]
3 Ağustos 2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları

30/07/2021 tarihli 31553 sayılı Resmî Gazete’de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda (“Karar”) […]
30 Temmuz 2021

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında Değişiklik

30/07/2021 tarihli 31553 sayılı Resmî Gazete’de İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik […]
30 Temmuz 2021

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

29/07/2021 tarihli 31552 sayılı Resmî Gazete’de Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88) (“Tebliğ”) yayımlanarak 29/07/2021 tarihi itibariyle […]
30 Temmuz 2021

Temmuz Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 5. HD 2021/6638 E. 2021/9149 K. RG Sayı : 31536 09/07/2021 Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.