Deniz ve Sigorta Hukuku

Ekibimiz, uzun yıllara dayanan “Deniz ve Sigorta” tecrübesiyle Bankalar, Finansal Kiralama Şirketleri ve diğer Finans Kuruluşları, Donatanlar, Kiracılar, Acenteler, Brokerler, Yakıt ve sair Tedarikçi Şirketler, Gemi Adamları, P&I, Tekne ve Makine ve Yük Sigortacıları/Reasürans Şirketleri ile Kurtarma-Yardım Şirketleri adına birçok çeşitli konuda müvekkillerini temsil etmiştir.

Hukuk Büromuzda “Deniz ve Sigorta” alanında verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Gemi inşa sözleşmelerinin ve ikinci el gemi alım-satım sözleşmelerinin ve bunlara ilişkin teminat sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi, geminin teslimine kadar olan sürecin yönetilmesi ve gemi teslimine fiilen iştirak edilmesi.
 • Türkiye’de ve yurt dışında gemi tescil-terkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Türkiye’de ve yurt dışında gemi üzerine ipotek tesis-terkin tescil işlemlerinin tamamlanması.
 • Navlun sözleşmeleri ve konşimentoların hazırlanması, içerikleri hakkında danışmanlık verilmesi ve bunlardan kaynaklanan ihtilafların çözümü. 
 • Liman ve Gümrük İdareleri ile olan ilişkilerin ve ihtilafların yürütülmesi.
 • Acentelik hizmetleri ve ihtilaflarının çözümü.
 • Çatma ya da kurtarma-yardım durumunda danışmanlık verilmesi, müşterek/hususi avarya ilanı ve tüm sürecin yönetilmesi.
 • P&I, Tekne ve Makine, Yük ve sair Sigortacılar ile yaşanan ihtilafların çözümü. 
 • Gemi maliki ile finansman sağlayan şirket arasındaki ihtilafların çözümü.
 • Yurt içinde ve yurt dışında gemi tutulması.
 • Sigortacılık Kanunu ve mevzuatı ile ilgili konularda sigorta şirketlerine, acentelerine ve brokerlerine danışmanlık verilmesi.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.