Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kamu otoriteleri ve şirketler, gelişen teknolojinin desteği ile elde etmiş oldukları kişilere ait verileri pek çok nedenden dolayı işlemekte, saklamakta ve diğer kişilerle paylaşmaktadır. Kişisel Veriler ile ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kişisel verileri elde etmiş olan şirketlere ve kurumlara mevzuat kapsamında AB Ülkeleri ile uyumlu olacak şekilde birtakım yükümlülükler getirilmiş ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. 

Hukuk Büromuzda “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku” alanında verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Uyumlaştırma süreci kapsamında, verilerin tespit ve analiz edilmesi.
  • Veri kayıt sistemlerinin oluşturulması.
  • Veri sahipleri ile imzalanması gereken sözleşmeler, taahhütnameler ve bilgilendirme formlarının hazırlanması.
  • Riskin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak veriye değen her bir şirket çalışanının farkındalığını sağlamak adına şirketlere online ve sınıf içi eğitimler verilmesi.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.