İhtilaf Çözümü (Mahkeme-Tahkim-Arabuluculuk)

Hukuki ihtilafların önüne geçilmesi, hukuk büromuzun ana misyonlarından biri olmakla birlikte, taraflar arasında hukuki ihtilafların doğması bazen kaçınılmazdır. 

Müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda Hukuk Büromuz, tarafların tercih etmiş olması halinde tahkim, tercih etmediği durumlarda ise dava yolu ile müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini hızlı ve faydacı yaklaşımla koruyarak sürecin takibini gerçekleştirmektedir.

Ekibimiz adli (Sulh Hukuk Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri ve Asliye Ticaret Mahkemeleri) ve idari yargıdaki (Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri) tecrübelerinin yanı sıra, yerel tahkim ve başta ICC olmak üzere yabancı tahkim yargılamalarında da oldukça geniş bir deneyime sahiptir. 

Bununla birlikte gerek zorunlu hallerde, gerekse tarafların ihtilafın çözümü konusunda arabuluculuk yolunu benimsemeleri durumunda, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Sicili’ne kayıtlı Arabulucularımızla, müvekkillerimize sonuç ve maliyet odaklı hizmet verilmektedir.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.