Yayınlar

8 Ağustos 2022

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler

Elektronik ticaretin yaygınlaştırılması ve e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi amacıyla 01/05/2015 yılında yürürlüğe girmiş olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi […]
4 Ağustos 2022

Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/22)

06/07/2022 tarihli 31888 sayılı Resmi Gazete’de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14)’de (‘’Tebliğ’’) […]
4 Ağustos 2022

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187)

06/07/2022 tarihli 31888 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:167)’nde ( ‘’Tebliğ’’) Değişiklik Yapılmasına Dair […]
3 Ağustos 2022

Temmuz Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3.HD, 2022/2559 E. 2022/4298 K. RG: 31888 06/07/2022 Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması […]
30 Haziran 2022

Haziran Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 6. HD, 2022/2262 E. 2022/2744 K. RG: 31873 21/06/2022 Dava ve Karar: Dava, iflas kararının tanınması ve […]
28 Haziran 2022

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/06/2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte (‘’Yönetmelik’’) […]
13 Haziran 2022

Konut Kiralarında Kira Artış Oranının Sınırlandırılmasına İlişkin Borçlar Kanunu Değişikliği

11/06/2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik”), […]
13 Haziran 2022

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/19)

10/06/2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ […]
6 Haziran 2022

Mayıs Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD 2022/1693 E. 2022/2482 K. RG Sayı: 31842 21/05/2022 Dava: Taraflar arasındaki Hakem Heyeti Kararına itiraz […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.