Sözleşmeler Hukuku

Kanunda sayılan haller dışında sözleşme imzalanması zorunlu olmamakla birlikte, tarafların hak ve yükümlülüklerin yazılı olarak yapılması, tarafların iddiaları ve savunmalarının ispatlanabilmesi amacıyla önem arz etmektedir.

Uzun yıllar sözleşmeler alanında faaliyet göstermiş olan hukuk ekibimiz, mal ve hizmet alım satım sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, tek satıcılık sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, işbirliği sözleşmeleri, lisan sözleşmeleri, bağış sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tipik ve atipik sözleşmeleri ticari ihtiyaca uygun, çözüm odaklı bir yaklaşımla oluşturmakta, mevcut sözleşmeleri hukuki gelişmeleri göz önünde tutarak revize etmekte, tarafların ticari ve hukuki noktalarda uzlaşılamadığı durumlarda sözleşme müzakerelerine katılmaktadır.

Bunlara ek olarak, şirketlerin ticari faaliyeti sürdürürken süreçlerini kısaltmalarına, zaman ve maliyet dengesini kurmalarına ve kurumsal hafızalarını sağlamalarına yönelik çözüm önerileri sunan hukuk büromuz, şirketlerin beklentileri doğrultusunda standart sözleşme ve taahhütname metinleri hazırlamakta, sözleşmelerinin imzadan arşivlenmesine kadarki süreçlerini dijital ortamda takip edebilmeleri için süreç danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.