Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

Kamusal otoritenin ağırlıklı olarak içinde yer aldığı enerji ve doğal kaynaklar hukuku alanında Hukuk Büromuzun; termik santraller ve baca gazı arıtması, yenilenebilir enerji (hidro, güneş, rüzgar, jeotermal) konularında özel ihtisası bulunmaktadır. 

Hukuk Büromuzun bu alandaki hizmetleri; idari nitelikli işlemler, özel hukuk işlemleri ve ihtilaflar olarak üçe ayrılır ve başlıca şunları kapsar:

İdari nitelikli hizmetlerimiz 

  • Açılan ihaleler ve mevzuat hakkında danışmalık verilmesi.
  • Kurumlar nezdindeki ön-lisans, lisans, izin, imtiyaz, ruhsat müracaatlarının hazırlanması.
  • CED raporlarının alınması ve bu süreçte danışmanlık verilmesi.
  • Düzenleyici otorite olan EPDK nezdindeki iş ve işlemler sırasında danışmanlık verilmesi.

Özel hukuk nitelikli hizmetlerimiz

  • Şirket kuruluşları ve satın almaları.
  • Diğer şirket ve bankalarla kurulacak ticari ilişkilerin hukuki alt yapısının oluşturulması.
  • İlgili sözleşmelerinin hazırlanması, teminat yapılarının şekillendirilmesi ve tesisi. 
  • Proje finansmanı işlemleri. 
  • Projenin ifasında yer alacak müteahhit ve taşeron firmalarla imzalanacak sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi. 
  • Projelerin ifası süresince projeye ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi. 

İhtilaflar

Enerji ve inşaat projeleri ihtilafları üzerinde özel ihtisası olan ekibimiz, Danıştay, İdare Mahkemeleri, Ticaret Mahkemeleri ve -yerli ve yabancı- tahkimlerde müvekkillerini temsil etmektedir. 

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.