Kamu Özel İşbirlikleri (PPP) Projeleri

Ülkemizde son dönemde artan bir yoğunlukla, yüksek sermaye ile yapılması gereken inşaat (şehir hastaneleri vb.), bilişim sistemleri, otoyol, enerji, havaalanı ve benzeri projeler; mali yükün devletin üzerinden alınmasını ve finansman, risk, malvarlığı veya işletmesinin özel sektör kuruluşları ile paylaşımını sağlamak adına Kamu Özel İş Birlikleri Projeleri (PPP: Public Private Projects) ile gerçekleştirilmektedir.

Hukuk Büromuzda “Kamu Özel İş Birlikleri” alanında verilen başlıca hizmetler şöyledir:

  • Kamu otoriteleri tarafından düzenlenen PPP proje ihalesine hazırlık evresinin (Joint Venture kurulması ve proje finansmanı da dahil olmak üzere) takibi ve süreç içinde hukuki danışmanlık verilmesi.
  • İhalenin kazanılmasını takiben kamu idaresi ile imzalanacak sözleşmenin hazırlanması ve müzakeresi.
  • Projeye mal/hizmet tedarik edilmesi için tedarikçilerle yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.