Telekomünikasyon Hukuku

Geçmişten günümüze, tekel özelliğini kaybetmiş ve rekabetçi bir yapıya bürünmüş olan telekomünikasyon sektörü, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte salt telekomünikasyon faaliyeti olmaktan çıkmıştır. 

Telekomünikasyon sektörünün dinamikleri ve teknolojinin bu sektöre olan etkileri konusunda deneyimli ekibimiz; telekomünikasyon şirketlerine ait projelerin baştan sona takibi ve operatörler arası sözleşmeler (ara bağlantı, her türlü erişim, ulusal ve uluslararası dolaşım (roaming), ulusal ve uluslararası trafik taşıma sözleşmeleri vb.), Sanal Şebeke işletmeciliği kuruluş ve yapılanmaları, iş ortaklığı sözleşmeleri, kampanya iş birliği sözleşmeleri, dijital ürün sözleşmeleri, mobil cihazlar üzerinden telekomünikasyon hizmeti ile alınan servislerin sözleşmeleri, gelir paylaşımına yönelik sözleşmeler, katma değerli servislere ilişkin sözleşmeler konularında hizmet vermektedir. Sözleşme hazırlamanın yanı sıra ticari bakış açısı ile sözleşmeleri müzakere ederek sürecin işleyişine yön vermektedir.

Ayrıca sektörde yer alan/yer alacak şirketlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da dahil olmak üzere kamu otoriterlerinden temin etmeleri gereken lisans ve imtiyaz başvuru süreçlerinin gerçekleştirilmesi; sektöre özgü mevzuatların (tüketici hakları, mobil imza, elektronik ticaret vb.) şirketlere olan etkisi ve bu etkinin hukuki sonuçlarına yönelik çözüm odaklı, ticari ihtiyaca yön verecek hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.