Şirketler Hukuku

Büromuzda, bir şirketin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmet; ticari bakış açısı göz önünde bulundurularak, sonuç odaklı bir yaklaşımla verilmektedir. 

Hukuk Büromuzda “Şirketler Hukuku” alanında verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Şirket kuruluşları.
  • Şirket birleşme ve devralmaları.
  • Hedef şirketin hukuki Due Diligence Raporu’nun hazırlanması.
  • Şirketlerin Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurullarının toplantı davetlerinin organizasyonu, ihtilaflı ya da ihtilafsız Genel Kurullarda müvekkillerin temsil edilmesi.
  • Sermaye artırılması veya azaltılması işlemleri başta olmak üzere Ana Sözleşme tadili sürecinin yönetilmesi, Genel Kurula iştirak edilmesi, toplantı ve karar nisabına uygun karar alınmasının temini.
  • Genel Kurul Kararlarının tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  • Şube açılış/kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  • İmza sirküleri tescili.
  • Yönetim Kurulu’na danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Yönetim Kurulu karar ve faaliyet raporu taslaklarının hazırlanması. 

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.