Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Türkiye’de gayrimenkul ve inşaat alanında gelinen nokta ve özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkul ve inşaat sektörüne olan ilgisi ile Türk İnşaat Şirketlerinin yurt dışında üstlendiği inşaat ve altyapı projeleri, birçok alanda hukuki desteğe ilişkin ihtiyacın doğmasına neden olmuştur. 

Ekibimiz, konut projeleri dışında, alışveriş merkezi geliştirme projelerinde, başta termik olmak üzere enerji santralleri inşa projelerinde, otoyol-köprü-baraj projelerinde uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir. 

Hukuk Büromuzda “Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku” alanında verilen başlıca hizmetler şöyle özetlenebilir:

 • Ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Mal sahibi, yatırımcı, inşaat şirketi arasındaki ilişkilerde her birinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sağlıklı hukuki alt yapının dizayn edilmesi.
 • Bankalarla imzalanacak kredi sözleşmeleri ile teminat sözleşmelerinin oluşturulması ve müzakere edilmesi.
 • İnşaat ve taşeron sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi.
 • Kamu ile yürütülecek işlerdeki ihale ve sözleşme sürecinde danışmanlık verilmesi.
 • Projelerin ifası süresince her türlü hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi.
 • Kamu otoritelerinden alınacak ruhsat, izin ve faaliyet belgelerinin müracaatları sırasında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Çevre ve imar mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin bildirilmesi.
 • Uzun süreli kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi.
 • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinme süreçleri.
 • Proje esnasında veya sonradan ortaya çıkan ihtilafların dava ve tahkim yoluyla çözülmesi.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.