Yayınlar

7 Mart 2023

Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.d)

18/02/2023 tarihli 32108 sayılı Resmi Gazete’de, Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde (“Tebliğ”) […]
7 Mart 2023

Şubat Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3.HD, 2022/7485 E. 2022/9563 K. RG:32101 11/02/2023 Davacı, kurumun 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu uyarınca bir kamu […]
10 Şubat 2023

Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/2)

10/01/2023 tarihli 32069 sayılı Resmi Gazete’de, Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De […]
10 Şubat 2023

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03/01/2023 tarihli 32062 sayılı Resmi Gazete’de, Gümrük Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”); 2. ve 3. maddeleri […]
7 Şubat 2023

Ocak Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3.HD, 2022/6874 E. 2022/8534 K. RG:32071 12/01/2023 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması neticesinde yetkili […]
2 Ocak 2023

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/02/2011 tarihli 27857 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayımlanarak 4. […]
26 Aralık 2022

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189)

17/12/2022 tarihli 32046 sayılı Resmi Gazete’de, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189) (“Tebliğ”) 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe […]
26 Aralık 2022

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)

03/12/2022 tarihli 32032 sayılı Resmi Gazete’de, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’Nde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair […]
23 Aralık 2022

Aralık Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 1. HD, 2022/5755 E.2022/5832 K. RG:32031 02/12/2022 Dava ve Karar: Dava, mülkiyet hakkına dayalı tapu iptali ve […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.