Yayınlar

12 Aralık 2022

Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25/11/2022 tarihli 32024 sayılı Resmi Gazete’de, Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme […]
7 Aralık 2022

Kasım Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD, 2022/4845 E. 2022/6373 K. RG: 32015 16/11/2022 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması […]
10 Kasım 2022

Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması Ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik

18/10/2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 18/10/2022 tarihinde […]
11 Ekim 2022

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

14/09/2022 tarihli 31953 sayılı Resmi Gazete’de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik […]
10 Ekim 2022

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/26)

23/09/2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ […]
9 Ekim 2022

Eylül Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD, 2022/2215 E. 2022/4920 K. RG: 31956 17/09/2022 Dava ve Karar: Taraflar arasında karşılıklı görülen itirazın […]
12 Eylül 2022

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/24)

20/08/2022 tarihli 31929 sayılı Resmi Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de (‘’Tebliğ’’) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: […]
12 Eylül 2022

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik

I. Giriş Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”), 23.08.2022 tarihli ve 31392 sayılı Resmi Gazete’de […]
9 Eylül 2022

Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/23)

20/08/2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmi Gazete’de Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.