Yayınlar

4 Nisan 2022

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.e)

02/03/2022 tarihli 31766 sayılı Resmî Gazete’de Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında […]
4 Nisan 2022

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9)

07/03/2022 tarihli 31771 sayılı Resmî Gazete’de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de […]
2 Mart 2022

Şubat Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD 2021/6312 E. 2021/11810 K. RG Sayı: 31741 05/02/2022 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan […]
2 Mart 2022

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

09/02/2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 09/02/2022 tarihi […]
28 Şubat 2022

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar

24/02/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar […]
28 Şubat 2022

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01/02/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete’de, Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair […]
25 Şubat 2022

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi

01/02/2022 tarihli 31737 sayılı Resmî Gazete’de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de […]
18 Şubat 2022

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik

18/02/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 01/03/2022 tarihinde […]
6 Şubat 2022

Ocak Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD 2021/ 4311 E. 2021/9394 K. RG Sayı: 31710 05/01/2022 Taraflar arasındaki Tüketici Hakem Heyeti Kararının […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.