Yayınlar

6 Haziran 2022

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24/05/2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmi Gazete’de Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile […]
2 Haziran 2022

Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/05/2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmi Gazete’de Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelikte (‘’Yönetmelik’’) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Değişiklik’’), […]
30 Mayıs 2022

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik

28/05/2022 tarihli Resmî Gazete’de İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 28/05/2022 tarihinde […]
11 Mayıs 2022

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2022/18)

11/05/2022 tarihli 31832 sayılı Resmi Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de (‘’Tebliğ’’) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: […]
10 Mayıs 2022

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19/04/2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: […]
10 Mayıs 2022

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/17)

23/04/2022 tarihli 31818 sayılı Resmi Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: […]
9 Mayıs 2022

Nisan Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay İBHGK Kararı 2020/11 E. 2021/4 K. RG Sayı: 31807 12/04/2022 I. GİRİŞ: A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURU […]
4 Nisan 2022

Mart Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD 2021/8941 E. 2022/656 K. RG Sayı: 31782 18/03/2022 Dava: Taraflar arasındaki tüketici hakem heyeti kararına […]
4 Nisan 2022

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2022/2)

04/03/2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.