Yayınlar

7 Eylül 2023

Ağustos Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 7.HD, 2023/2079 E. 2023/2747 K. RG:32280 15/08/2023 (6100 S. K. m. 123, 307, 363) Taraflar arasında, İlk […]
11 Ağustos 2023

Temmuz Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay HGD, 2020/621 E.  2023/736 K.          05.07.2023 MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki işçilik […]
11 Ağustos 2023

Yeni Noter Uygulaması 4 Temmuz 2023 itibariyle Noterlerde gayrimenkul satışı ve taşınmaz satışı yapılabilecek

Yapılan düzenlemeyle, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’na eklenilen Geçici 21’inci maddede, tapu devir işlemlerinin noterlerde de yapılmasına imkan veren […]
11 Ağustos 2023

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 417)

Tebliğin 1. maddesine göre; 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: […]
11 Ağustos 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/07/2023 Tarihli ve 11960 Sayılı Karar

Enerji Piyasası düzenleme kurulununun 20/07/2023 tarihli toplantısında; elektrik piyasasına ilişkin ve Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün 27/04/2023 […]
5 Temmuz 2023

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23/06/2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair […]
5 Temmuz 2023

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23/06/2023 tarihli 32230 sayılı Resmi Gazetede, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: […]
4 Temmuz 2023

Haziran Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 12.HD, 2023/1861 E. 2023/2611 K.  RG:32224    17/06/2023   Küçükçekmece 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 21.04.2022 gün ve […]
1 Haziran 2023

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/05/2023 tarihli 32188 sayılı Resmi Gazete’de Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayım tarihi […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.