Yayınlar

4 Ocak 2024

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin 1. Maddesi uyarınca; Bu Yönetmeliğin amacı, bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik […]
4 Ocak 2024

Aralık Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen itirazın iptali davasında davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesince kesin olarak […]
21 Aralık 2023

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/12/2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlananTürk Vatandaşlığı Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yabancıların 400 […]
21 Aralık 2023

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19/12/2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, kafe, pastane vb. […]
18 Aralık 2023

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/12/2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanan İlke ve Kurallar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile […]
7 Aralık 2023

Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik

22/11/2023 tarihli 32377 sayılı Resmi Gazete’de, Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik, yayım tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe […]
7 Aralık 2023

Kasım Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 7.HD, 2023/2920 E. 2023/3322 K. RG:32383 28/11/2023 Taraflar arasındaki geçit hakkı kurulması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda […]
3 Kasım 2023

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07/10/2023 tarihli 32332 sayılı Resmi Gazete’de, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde (“Yönetmelik“) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik“), yayım tarihi […]
3 Kasım 2023

Ekim Ayı Dikkat Çeken Yargıtay Kararları

Yargıtay 11.HD, 2023/1239 E. 2023/1935 K. RG:32346 20/10/2023   (6100 S. K. m. 20, 331, 363) Taraflar arasında, […]

REKLAM YASAĞI 

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, avukatların iş getirecek her türlü reklam faaliyetinden kaçınması gerekmektedir. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler de Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesinde tanımlanmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin kararları ile şekillenmiştir. Bu nedenlerle daha önce yapılan işler ile müvekkil portföyüne ilişkin bilgiler sitemizde yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili ilave bilgi talep edilmesi durumunda, lütfen info@berkerberker.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

AÇIKLAMA 

İnternet sitemizde yer alan haber, makale, bilgi notu, bülten vb. her türlü yazı, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Her olay kendi içinde farklılık arz ettiği için sitemizde yer alan genel bilgilendirmelerden yola çıkarak bir hukuki görüş verildiği sonucuna varılmamalıdır. Bu kapsamda internet sitemizde yayınlanmış olan içeriklerle ilgili konu özelinde detaylı bilgi edinilmek istenmesi halinde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makaleler, bültenler, sitenin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve logomuza ilişkin fikri haklar tarafımıza ait olup, büromuzun açık izni olmaksızın alıntı yapılamaz, kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.